Danske elever i Bergen

UDDANNELSE. Norske Svein Boasson og danske Malmos bytter anlægsgartnerelever. Fagforskellene giver eleverne udfordringer, men også udsyn og oplevelser ligesom det nordiske samarbejde styrkes

Læs her

Regnanlæggene udfordrer driften

VANDAFLEDNING. Vedligeholdelsen kan være dyr og besværlig når man indbygger LAR-anlæg i grønne områder. Man skal inddrage viden og innovation og få beboere og driftsfolk mere med

Læs her

Vildskoven

NATURPLEJE. Bialowieza-skoven i Polen og Hviderusland er et billede på hvordan nogle af vores skove kan komme til at se ud hvis større skovarealer blev udlagt som vildskov

Læs her