Særtryk

Grønt Miljø har igennem årene lavet et væld af artikelserier, særtryk, erfaringsopsamlinger og lignende. Her finder du dem alle.

Nederst på siden kan du endda finde de gamle normer for anlægsgartnerarbejde og andre vejledninger, som tiden er løbet fra.

Udemiljøets forvaltning og governance. Sammenfatning af bogen ‘Urban open space governance and management’. Den samler aktuel forskningsbaseret viden om forvaltning og governance af udemiljøer og er et svar på behovet for at løfte forvaltningens uddannelse og praksis. Bogen blev i 2020 udgivet af Routledge med flere svenske og internationale forfattere. Bag bogen ligger flere års indsats i arbejdsgruppen ‘Landskapets governance och förvaltning’ på Sveriges Lantbruksuniversitet. Bogen er sammenfattet på dansk i syv artikler i Grønt Miljø fra nr.4/2022 til nr. 10/2022, i alt 22 sider. Og de syv artikler er her samlet i én pdf.

Store træer til små kunder: I ti numre i 2013 og 2014 fortalte en artikelserie i Grønt Miljø om hvordan fagmanden kan vælge et træ til privathavekunden og fortælle kunden om plantning og pleje. Serien. der her er samlet, er baseret på interviews med direktør og indehaver af Sitas, Mimi Hvass, og landskabsarkitekt Viggo Folkmann. Teksten er af journalist Lars Thorsen.

Fra Block til Gehl: Gennem tre år fra 2010 til 2012 anmeldte Grønt Miljø 12 klassikere inden for fagbøger rettet mod anlægsgartneri og landskabsarkitektur. Ambitionen var at tolke deres betydning i dag. Nogle kan stadig læses med fagligt udbytte. Andre har højst historisk interesse. Af de 13 anmeldelser har Søren Holgersen skrevet de 11, mens Per Stahlschmidt står for den sidste.

Storkommunernes årtiMed kommunalreformen har de kommunale parkforvaltninger fået nye vilkår og nye udfordringer. Efter et par år er man klar til 10’erne. Med ti artikler og en opsamling har Grønt Miljø fra marts 2010 til februar 2011 taget den kommunale temperatur. Artiklerne bringes her samlet. Artiklerne er skrevet af Lars Thorsen.

Miljøvenlig brug af træ i have og landskabGennemgang af anvendelse af træ til småkonstruktioner i udemiljøet. Gennemgangen har særlig vægt på den konstruktive beskyttelse af træer så man undgår imprægnerede og behandlede træoverflader. Hæftet blev udgivet af Have & Landskabsrådet, og publiceret som en del af Grønt Miljø 5/2001. Hovedforfatter er Dorte Klarskov Petersen.

De grønne stjerneskudInterview af ti anlægsgartnere i private anlægsgartnervirksomheder. Interviewene er lavet af Lars Thorsen og bragt i Grønt Miljø fra november 2008 til november 2009. Sigtet var at at komme ind under huden på et lille udsnit af de personer som har gjort sig bemærket i den grønne branche og er med til at drive den frem.

VækstpunkterDer bliver færre og færre planteskoler i Danmark, men faget er ikke under afvikling. Uden for dagspressens bevågenhed findes mange planteskoler der ikke bare overlever, men vokser. Arne Kronborg har besøgt nogle af dem i en artikelserie der blev bragt i Grønt Miljø fra maj 2008 til marts 2009. De gengives her med et let justeret layout.

Et godt tilbudSeks elementer i tilbudskalkulation i anlægsgartneriet: timens pris, maskinens pris, dækningsbidrag og dækningsgrad, acontobegæringen, indeksreguleringen og akkordarbejdet. Særtrykket er sammensat af seks artikler af Henrik Ward Poulsen bragt i Grønt Miljø fra 2/2008 til 7/2008.

Læs vandetSammenfatning af Maja Nikolajews ph.d.-afhandling ‘At læse vandet. Et redskab til analyse af vandkunst og fontæner’ fra Kunstakademiets Arkitektskole, 2003. Sammenfatningen er sammensat at to artikler fra Grønt Miljø, 5/2007 og 10/2007.

Planter & IndeklimaArtikler fra Grønt Miljø 2/2004 på i alt 6 sider om planter og indeklima. Artiklerne er bl.a. baseret på Brancheforening for Indendørs Beplantningsfirmaers kursus ‘Beplantnings betydning for indeklimaet’ 5.2.2004, herunder fysisk-kemiske forhold, allergi, lyd- og støvfiltrering og præsentation af indeplantningen i NCC’s hovedsæde.

Golf i spil med naturenTema fra Grønt Miljø nr. 4/2003. Det 16 sider lange tema består af artikler baseret på indlæg fra konferencen ‘Placering af golfbaner i landskabet’ 27. marts 2003. Konferencen blev holdt af Have & Landskabsrådet der også bidrog til at realisere temaet i Grønt Miljø.

Skolenes uderumTema fra Grønt Miljø nr. 4/2002. Det 24 sider lange tema består af artikler baseret på indlæg fra Danske Anlægsgartneres konference ‘Skolernes fremtidige udearealer’ 19. marts 2002. Hertil kommer en artikel der opsamler forskning relateret til emnet.

Trafik og etik – set med grønne øjneTema fra Grønt Miljø 2/2002. Det 24 sider lange tema består af artikler baseret på indlæg på konferencen af samme navn der blev holdt 21. februar 2002. Konferencen blev holdt af Have & Landskabsrådet der også bidrog til at realisere temaet i bladet.

Anlægsgartner i 100 årArtikel fra Grønt Miljø 1/2002. Den 16 sider lange artikel handler om anlægsgartnerfagets historie og er skrevet i anledning af Danske Anlægsgartneres 100 års jubilæum og derfor med vægt på de private virksomheders historie.

Grønne byer – alsidige landskaberTema fra Grønt Miljø nr. 4/2001. Det 19 sider lange tema består af artikler baseret på indlæg fra konferencen ‘Grønne byer og alsidige landskaber’ 8. marts 2001. Konferencen blev holdt af Have & Landskabsrådet der også bidrog til at realisere temaet i Grønt Miljø.

Det sikre træTræplejekonsulent Stefan Ryes skrev fra 1992 til 1999 20 artikler om sit fagområde, træer og træpleje, til Grønt Miljø. Sigtet med det ny hæfte er – bedre sent end aldrig – at bidrage til et grundlag for at styrke fagligheden inden for Stefan Ryes emner. Det gælder ikke mindst bedømmelse af farlige træer og træers sundhed hvor hans viden endnu er relevant.

Jordbundsanalyse og gødningsplanSammenfatning af faglig viden om jordbundsanalyse og gødningsplaner i grønne områder. Fra Grønt Miljø 2/1994.

 

Gamle normer

Plant & PlejPlantgruppen udarbejdede i 1975 paradigmet ‘Plant & Plej’ der skulle være en tværfaglig aftale mellem fagets foreninger. En formel aftale blev det aldrig til, men grundlaget fejlede ikke noget og har næsten helt op til nu været en almindeligt brugt reference selv om den også har alderstegn. Læs her artikel om Plant & Plej.

Generel vejledning i plantningForlaget Grønt Miljø udgav i 1984 ‘Generel vejledning i plantning‘ skrevet af ‘Plantgruppen’. Den lille bog har været udsolgt i mange år, og den har ikke været optrykt da væsentlige dele, bl.a. om driftmetoder, er forældet. En revision er droppet idet indholdet skal være en del af den hidtil udsatte lære- og håndbog ‘Jord og planter’ der er planlagt til at efterfølge ‘Befæstelser’. Vejledningen fra 1984 gengives her uden indholdsmæssig ændringer, men i en ny opsætning beregnet til prent i A4-format.

Normer for anlægsgartnerarbejde

Man har her adgang til de anlægsgartnernormer mv. der har været siden den første i 1962. Undtaget er dem der nu gælder: Pleje af grønne områder, 2016 (gældende). Se desuden artikel om normerne her.