Kontakt

Redaktion
Søren Holgersen, redaktør, sh@dag.dk, tlf. 2065 1507, redaktionslokaler hos Danske Anlægsgartnere, Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C.
Lars Thorsen, journalist, llthorsen@gmail.com eller presse@dag.dk, tlf. 6116 9394

Annoncer
Teknovation ApS, Steen Lykke Madsen, sl@teknovation.dk, tlf. 3035 7797

Bogholderi og fakturering
Danske Anlægsgartnere, Merete Treffer, tlf. 33 860 860, mt@dag.dk, Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C.

Abonnement og adresseændringer
Teknovation ApS, Randi Salzwedell, rs@teknovation.dk, tlf. 4613 9000