Klimarådet tvivler på biomassens bæredygtighed

Dansk biomasse er med til at sikre bæredygtigheden i den grønne omstilling, og der er allerede nu krav til kraftvarmeværkerne om at bruge bæredygtig biomasse. Fokus bør derfor være på at forbedre de frivillige aftaler der er i dag, fremfor at indføre afgifter eller stram lovgivning.

Klimarådets rapport sætter spørgsmålstegn ved bæredygtigheden af træbaseret biomasse og mener ikke, at den frivillige brancheaftale, der er færdigimplementeret i 2019, er en tilstrækkelig sikkerhed for en bæredygtig produktion af biomasse. Klimarådet mener, at der er behov for lovgivning på området, samt afgift på den biomasse, der ikke produceres bæredygtigt. Det er især den udenlandske biomasse, som Klimarådet har fokus på.

”Det er vigtigt at understrege, at biomasse ikke er én type produkt. Forhold som hvordan det dyrkes og hvordan arealerne genplantes har afgørende betydning. Dansk biomasse som fx halm og træflis har en meget grøn klimaprofil. Derfor vil en afgift på dansk biomasse ramme udenfor målskiven,” siger Henning Sjørslev Lyngvig konsulent i Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) Agro.

Dokumentation af bæredygtighed
DM&E har siden implementeringen af brancheaftalen, der skal sikre brugen af bæredygtigt træ og flis i de danske varmeværker, arbejdet på at udfærdige værktøjer og administrative procedurer til de virksomheder, der producerer biomasse. Brancheaftalen vægter et risikobaseret system, der tager stilling til risikoen ved biomasseproduktionen ud fra hvilke arealer, der arbejdes på – en metode som Klimarådet også anbefaler.

”Det er ligeledes den metode, som vi har anbefalet igennem DM&E’s europæiske samarbejde med Ceettar . For vi vil foretrække, at der kommer fælles europæiske kriterier for bæredygtig biomasse”, fortæller Claus Clemmensen, konsulent i DM&E Skov.

Som det ser ud nu, er danske skoventreprenører i stand til at dokumentere bæredygtigheden på den biomasse de producerer i henhold til kravene i den frivillige danske brancheaftale. Men Klimarådet lægger op til, at aftalen skal skærpes yderligere, inden den er tilfredsstillende”, fortsætter Claus Clemmensen.

Køb dansk produceret

Danske Skoventreprenører, der er er medlem i DM&E, har mulighed for at få hjælp til at leve op til de nuværende bæredygtighedskrav. Enten igennem en SBP-certificering eller en godkendelse som ”Godkendt Biomasseleverandør”.
”Fire af vores medlemmer er blevet SBP-certificeret og syv er blevet ”Godkendte Biomasseleverandører”. Begge systemer bliver kontrolleret af en uvildig tredjepart, hvilket giver systemet en meget høj troværdighed”, siger Claus Clemmensen.

Formand for Danske Halmleverandører Hans Stougaard siger ”Halm er ligeledes en vigtig kilde til grøn energi. Det gælder både i forhold til produktion af el og varme ved forbrænding, men også i biogasanlæg, hvor vi ser en kraftig stigning i halmforbruget”. I Klimarådets rapport anses halm til forbrænding i varmeværkerne, ikke som det store problem. I modsætning til træpiller og flis, er Klimarådets vurdering, at optaget af CO2 er rimelig ens over tid, da de marker, hvor der er hentet halm som hovedregel sås igen. På den måde vil der igen blive bundet CO2 i den næste afgrøde.

”Vi har som halmleverandører og skoventreprenører gode muligheder for at levere dansk bæredygtig biomasse til energisektoren, og til konkurrencedygtige priser”, fastslår Hans Stougaard og Claus Clemmensen.

Afgift på biomasse er ikke nogen god idé
DM&E og Danske Halmleverandører mener ikke, at afgift på biomasse er vejen frem. Allerede i dag er der store administrative krav til de biomasseproducenter, der producerer bæredygtig biomasse.

”Man kunne frygte, at en afgift på ikke bæredygtig biomasse, vil føre til yderligere administrationsomkostninger, hvilket vil få hele markedet til at stige i pris, og derved får varmeværkerne til at vælge biomassen fra og i stedet bruge kul”, fortæller Claus Clemmesen.

DM&E opfordrer til, at alle parter involveres når brancheaftalen om bæredygtig biomasse skal revideres, så der kan findes løsninger, der også er økonomisk bæredygtig for erhvervet.