NHS-flishugger med nytænkt sikkerhedstiltag

Som udløber af Arbejdstilsynets indskærpelser pr. 1/1-2018 omkring indretning af sikkerheds- og nødstop på håndmadede flishuggere, lancerer NHS nu det helt nye og unikke SafeTouch sikkerheds/betjeningssystem.

SafeTouch er udviklet i samarbejdet med fabrikantens mangeårige sparringspartner på området, Maskinsikkerhed ApS.

Vi har vægtet øget brugervenlighed, sikkerhed og arbejdsmiljø højere end blot anvisningen fra Arbejdstilsynet, siger Ejner Husted fra NHS Maskinfabrik A/S og fortsætter;
”Arbejde med håndmadede flishuggere er altid forbundet risici. Samtidig er det krævende og hårdt, fysisk arbejde. Derfor har det for os givet god mening, at observere grundigt før udarbejdelse af den endelige løsning. Og med SafeTouch er det netop lykkedes, at tilgodese såvel sikkerhed som brugervenlighed og arbejdsmiljø”.

Den lette og mest oplagte løsning er ikke altid den bedste.
”Vi kunne uden videre have fulgt Arbejdstilsynets vejledning mht. øget sikkerhed, men det ville betyde en markant forringelse af brugervenligheden på vore maskiner uden en egentlig forbedring af operatørens sikkerhed”, uddyber Ejner Husted. ”Vores maskiner er bygget til hugning af grene/stammer med kraftige sidegrene og tilmed hele træer. Med den nye anvisning forudså vi straks flere svagheder og forringelser af vore maskiner. Derfor tog vi omgående kontakt Maskinsikkerhed ApS med det mål, at finde den optimale løsning i alle henseender”.

En væsentlig forringet brugervenlighed giver normalt ikke øget sikkerhed.
Carsten Bartholdy (Maskinsikkerhed ApS) er enig i, at forringes operatørens vilkår kan dette i værste fald medføre omgang med maskinens sikkerhedsanordninger: ”NHS har med fornuft argumenteret mod f.eks. liggende sikkerhedsbarre langs madetragtens underkant. Det er ganske ulogisk, at operatøren står midt for tragtens åbning, hvor jo hugstmaterialet er på vej ind i maskinen. Derfor er en underliggende barre på SafeTouch undladt som ellers anvist. I stedet sikkerhedsbarren væsentlig forbedret langs tragtens sider og overkant, hvilket øger sikkerheden markant for operatøren”. Og Carsten Bartholdy uddyber: ”Tilmed medgiver vi NHS, at det er mere end sandsynligt, at en underliggende barre vil blive utilsigtet påvirket hugstmaterialet og dermed virke forstyrrende i arbejdet. Dermed forefindes risikoen for, at en sådan løsning vil opfordre til ulovlige ændringer”.

Vi har naturligvis grundlag og dokumentation i orden.
”Maskinsikkerhed ApS forestår den egentlige risikovurdering af løsningen. Og vi har naturligvis deres ord for, at SafeTouch er præcis så sikker som vi selv bedømmer den. Og at markedet er begejstrede ved vi allerede fra flere tilfredse brugere”, afslutter Ejner Husted.

SafeTouch kan for første gang i Danmark opleves på udstillingen Skov & Teknik på Langesø/Fyn, torsdag d. 17/5-2018 og igen på Roskilde Dyrskue den 8.-10. juni.