Nyplantet træ på 15 meter og 8 tons

ERSTATNINGSTRÆ. Så stor som mulig, lød udfordringen da en gammel ahorn skulle erstattes af en ny, fortæller Lars Knoplauch fra Det Grønne Kompagni

Det er det største træ Lars Knoblauch fra Det Grønne Kompagni nogensinde har plantet, og det er det største, Johansens Planteskole har været med til at levere. Ahorntræet blev plantet 10. februar 2023 på den lille villavej Ro­senvængets Allé på Østerbro i København, i en privat forhave tæt ved fortovet.

Med lastbilens kran blev træet forsigtigt gelejdet på plads i skrå position med roden først, før det forsigtigt blev rejst i sin fulde højde.

Træet skulle erstatte en cirka 150 år gammel ahorn som ikke kunne reddes efter en gaslæk. Det nyplantede træ, en Acer pseudoplatanus, er cirka 70 år gammelt og 15,2 meter højt fra top til rodklump. Stammeomkredsen er 120-140 cm og vægten tæt på 8 tons, oplyser Lars Knoblauch.

Med Johansens Planteskole som mellemhandler blev træet kørt fra Holland til Det Grønne Kompagnis plads hvor det blev læsset om til lastbil med kran. Derefter fulgte en farefuld færd i de små, smalle gader på Østerbro hvor der var gjort klar til plantning: Der var gravet et 3×3 meter hul i 90 cm  dyb­de, og alletræs­muld fra Solum Gruppen var klar til at pakke omkring rodklumpen.

Parkering så stedet var i dagens anledning forbudt, og lastbilchaufføren fik behændigt lirket bilen med det store træ i stilling, så træet kunne sænkes skråt ned i hullet med roden først, hvorefter det forsigtigt blev rejst i opret position. Det kunne lige netop lade sig gøre uden beskæring, selv om naboens platan var tæt på. Plantehullet blev lukket til med alletræsmuld og toppet med slotsgrus.

Plantehullet i forhaven var på 3 x 3 meter og 90 cm dybt.

Træet er ikke bundet op til pæle, men rodklumpen er sikret med seler, fastgjort med jordankre banket skråt ned i jorden. I forbindelse med plantningen er der lagt drænslanger i to niveauer, og der er over rodklumpen lagt siveslanger der skal sikre træet vand nok. Plejen varetages af Det Grønne Kompagni der nyan­lagde haven for to år siden.

Fældning af træer i hovedstaden kan få bølgerne til at gå højt, men med det gamle træ var der ingen vej udenom. Husets ejer valgte at informere nabolaget om at den gamle kæmpe med en stammeom­kreds på 360 cm ikke stod til at redde. En gaslæk fra Hofors gasledning havde bredt sig til rodzonen, og trods en kæmpe indsats over tre år med intensiv pleje, luftning af jord omkring rødderne, gødning, beskæring og vanding samt ekspertbistand fra landskabsarkitekt John Norrie var hele den ene side af træet dødt. Træet blev derfor fældet i januar.

Da det stod klart at træet måtte lade livet, foretog fagkonsulent Kim Tang fra Danske Anlægsgartnere sidste år en værdisætning af træet efter Vat 19, baseret på dets tilstand før gaslækken. Han værdisatte træet til 138.000 kroner inklusive fældning, plantning mv. Hertil kom omkostninger til at redde træet, så gaslækken endte med at stå Hofor i en erstatning på 225.000 kroner. Det var med til at finansiere det nye træ.

Undervejs i træets sygdomsperiode var jagten på et nyt træ gået ind. Det lykkedes til sidst at finde ét i passende størrelse til 150.000 kroner plus moms, transport, plantning, reetablering og pleje. Men det er pengene værd:

„De store træer er med til at definere kvarteret,“ har ejeren, Alexander Aghassipour, oplyst til Osterbroliv.dk.

Københavns Kommune har i en bevarende lokalplan for området indskærpet gamle bestemmelser om at tage hensyn til bevaringsværdige træer. Det aktuelle træ kunne ikke reddes, men har fået den størst mulige afløser.