Grønt Miljø – 9, 2015

AFVANDING. Byg en sokkel, hæv kun terræn ved døre og lad facadevandet løbe ud i terræn. 4
PLANTESKOLEVARER. Beskrivelser og bygherreleverancer kan styre kvalitetskontrollen. 12
AFRIKA. Gamle kort viser hvordan vegetationen var – og hvordan den igen kan blive. 18
IDÈ TIL DRIFT. Tværfaglig debat om grønne områders kvalitet, biodiversitet og klimasikring. 24
ANMELDELSER. Nettjenesterne kan være smarte, men skal tages med et gran salt. 40

Hent pdf'en