Grønt Miljø – 10, 2015

BYTRÆET. Æstetik, beskæring, GIS, rødder, alléer og gamle træer i en stor blandet buket. 4
SUBSTRATER. Bytræer kan få gavn af tyske FLL-normer med muldet grus og dybe gruber. 12
SPOREBESKÆRING. Lindetræerne er med til at gøre Christiansfeld til kulturarv. 18
ÅBENT LAND. Dialogbaseret planlægning med borgerne og mere viden er vejen frem. 22
ARIANE. Herbicidet er eneste mulighed på sportsplæner og kun som ‘mindre anvendelse’. 30

Hent pdf'en