Grønt Miljø – 8, 2015

PROVENIENS. Birkeallé viser hvordan træer er tilpasset klimaet og bør vælges derefter. 4
BYØKOLOGI. Med naturen som forbillede skal biodiversiten have et løft. 10
NATURPLEJE. Gennem Smart Natura er der samlet erfaringer for at få en smidig billig drift. 16
PLANTEVALG. Nygaards Planteskole har introduceret et basisudvalg på 180 arter. 20
PLANTNING. Pas på vifter og snører når du planter allétræer fra containere. 28

Hent pdf'en