Grønt Miljø – 6, 2014

PAS PÅ DE GRØNNE KULTURRELIKTER Planterne er både kulturhistorie og genressource, men skal Grønt de bevares, må man slække på pænheden. Side 4

LANGE ENTREPRISER GIVER STABILITET Odense udbød sin grønne drift i seks år. Samarbejdet bliver bedre og bedre, men der er også ændringer på vej. Side 14

STRUKTURJORD GIVER TRÆERNE LIV Gartnermakadam gavner gadetræerne og kan bruges til vandafledning, fastslog forskere på konference. Side 26

EN STEN ER LETTERE NÅR DU ER STÆRK Fysisk styrke er uundværlig som anlægsgartner, så det gælder om at have musklerne på sin side. Side 38

Hent pdf'en