Grønt Miljø – 7, 2014

KOCH OG DEN GRØNNE FORSKNING Samspillet med erhvervet er i forskningens fokus, mens dens Grønt vilkår og behov er skiftet, konstaterer Niels Elers. Side 4

DET FØRSTE RIGTIGE TAGLANDBRUG Vejen fra marken til byens køkkener forkortes med et nyt jordsubstrat, friske bylandmænd og et ledigt tag. Side 14

DÅBSATTESTEN I EN NY GRØN RAMME Efter arkæologiske fund indgår Jelling-monumentet i et grønt anlæg med vikingetidens grænser. Side 30

SE OG BLIV SET Kriminalpræventive anbefalinger giver udfordringer
med bevoksninger fordi alt skal kunne ses. Side 46

Hent pdf'en