Grønt Miljø – 5, 2014

FREMTIDENS BY ER GRØN OG TÆT Forureningen kan imødegås ved at fortætte byerne, men Grønt kompakte byer er sårbare over for bl.a. skybrud. Side 4

TRE DAGE I AUGSBURG MED TRÆER Godt arrangement, men foruroligende nyt på Deutsche Baumpflegetage, især om egeprosessionsspinderen. Side 10

NYE LINDE OG SKULPTURER I BREDE ALLÉ Med fornyelsen af det centrale element er Fredensborg Slotshave fit som næsten aldrig før. Side 18

PARCELHUSHAVEN KAN HJÆLPE NATUREN Kommunerne ser dog ikke haverne som et sted der støtter biodiversiteten, og ejerne selv er lunkne. Side 34

Hent pdf'en