Grønt Miljø – 10, 2016

FORÆLDELSE. Indbyggede mekanismer sætter grænser for træernes vækst og alder. 4
GRØNT UDBUD. Pas først og fremmest på jeres folk når I virksomhedsoverdrager. 10
BYTRÆSEMINAR. Bytræer fordamper skybrudsvandet og bruger det til at øge kronedækket. 16
JORDARBEJDE. Når man ikke kan undgå overskudsjord, skal den håndteres korrekt. 26
SKOVREJSNING. Landsbyplan og lokale ildsjæle er grundlag for Vester Nebels landsbyskov. 42

Hent pdf'en