Grønt Miljø – 1, 2017

TRÆPLEJE. Lidende bytræer i kompakt jord kan gro igen hvis de får det bedre under jorden. 4
GÅRDRYDNINGER. De frodige byhaver i karréerne følger et ret fast og vellykket koncept. 12
UDDANNELSE. Opsøgende arbejde og bevidste folkeskolelærerne skubber unge på vej. 26
PLANTESUNDHED. Alle skal nu anmelde det hvis de ser en træbuk eller andre farlige typer. 30
GOLFBANER. Biodiversitet og CO2-binding er økosystemtjenester banerne kan bidrage med. 48

Hent pdf'en