Grønt Miljø – 9, 2016

ENERGISKOV. Restarealer langs motorveje og jernbaner kan også producere biomasse. 4
FACEBOOK. Vej og park bruger de sociale medier til at kommunikere med borgerne. 10
LUFTFORURENING. Planter renser luften, men kan også hæmme luftudskiftningen. 16
VILDTPLEJE. Med vildtstriber og andre simple indgreb tages højde for praktisk markdrift. 24
MASKINER. Snild flådestyring og superbatterier er ved at ændre brugen af det mindre grej. 30

Hent pdf'en