Jo ældre træer er, jo mere råd kan de have uden at blive farlige

Bytræseminar. Frank Rinn: Derfor er de gamle træer så stærke

Når man skal se på hvilke træ­er der er farlige, er der tradition for bl.a. at pege på træer hvor stammen er hul eller rådden. Men når man ser på stammernes styrke, handler meget mere om hvor omfangsrig stammen er. Derfor kan et stort gammelt træ med rådden stamme være mere stormfast end et yngre, mindre træ uden råd.

Sådan lød det på bytræseminaret fra den tyske fysiker Frank Rinn der bl.a. er kendt som opfinderen af resi­stogra­fen. Det er et værktøj som ved hjælp af et tyndt bor kortlæg­ger råd i stammen, også hvor råddet er placeret i stam­me­tværsnittet. Hvis den ydre sun­de rand af stammen er tykkere end 1/3 af stammens radi­us, anses træets stamme for sikker, og man behøver ikke at fo­retage sig videre.

Et gammelt egetræ vokser ikke mere i højden, men det gør det i stammetykkelse. Og det øger ikke bare styrken 1:1, men i tredje potens af stammetykkelsen.

Metoden er stadig hyppigt brugt fordi den er enkel og let at forstå, også for ikke fagfolk. Men den har sine begrænsninger, og når man ser på hvilke træer der faktisk får skader, er der ikke nogen klar sammenhæng med 1/3-reglen. Det er der flere grunde til.

For det første er kollapsede stammer kun direkte årsag til 10% af de ulykker som skyldes træer. De fleste ulykker skyldes grene der falder af kronen som Frank Rinn forklarede.

Nu kunne man så tro at det derfor handler om at beskære kronen så man dæmper vindpresset mod kronen og fjerner de grene der måske kan knæk­ke af når det stormer. Men det øger risikoen for at udvikle råd i stammen som et par ældre undersøgelser viser.

Når man reducerer kronen, begrænses det sug løvet danner så vandet kan suges op som en overset engelsk undersøgelse fra 1983 viser. Mange af de vandstransporterende kar bliver derved tørre. Og det er i tørt ved at rådsvampene angriber som en amerikansk undersøgelse fra 1993 viser.

Frank Rinn konkluderer derfor at man kun skal beskære kronen når det er “virkeligt nødvendigt”, for ellers spredes svampene. Det var den navnkundige amerikanske træfor­sker Alex Shigo også inde på allerede i 1970’erne.

Denne sammenhæng er der dog ikke den eneste grund til at 1/3-reglen halter. Det gør den også fordi området med råd ikke nødvendigvis ligger midt i stammen, men til den ene side. Så falder stammens evne til at klare vindpresset mod kronen til det halve set i forhold til at råddet er centreret i stammen. Stammens ydre kan også være meget ujævn på grund af knaster, indlejret bark mv. så den sunde rand af stammeved kan være meget uens eller ligefrem opdelt.

Frank Rinn gav et eksempel på nogle gamle egetræer i Miami, USA, som var på tale at fælde fordi stammerne var hule og træerne derfor farlige i de mange orkaner der hær­ger området. Men de gamle træer havde jo overlevet hundr­edvis af orkaner, også med hule stammer, mens yng­re intakte egetræer i området var knækket. Flere andre eksempler peger i samme retning. De tyder på at 1/3-reglen ikke altid er relevant for alle træer. Som f.eks. gamle træer med stammer der er hule eller har en rådden kerne.

Det har rettet blikket mod andre metoder. En af dem er at vurdere stammen efter en teoretisk LCC (load carrying capacity) og at sammenholde forholdet mellem træets højde og stammediameter. Det har ført til omfattende fældninger i tyske byer, og i et enkelt tilfælde blev 5000 bøge fældet. På grundlag af forkerte teorier, som Frank Rinn fastslog.

Forskellige træer opfører sig helt forskelligt under pres. Ligesom det er tilfældet med en gulerod, en banan og en bladselleri som nogle tilhørere på første række fik lejlighed til at prøve. Sammenhængen er kompleks, men det spiller en stor rolle hvilken retning vinden kommer fra, og hvilken form stammen har.

Træer “feels the stress” og vokser mest hvor presset er størst. På kun få timer kan væksten dirigeres derhen hvor der er mest brug for det. Og så betyder størrelse mere end styrke. Et gammelt egetræ vokser ikke mere i højden, men det gør det i stammetykkelse. Og det øger ikke bare styrken 1:1, men i tredje potens af stammetykkelsen.

Derfor kan gamle træer være stærkere end unge træer selv om de har råd eller hule stammer. Jo ældre træer er, jo mere råd kan de have uden at blive farlige. Så gamle træer kan være sikrere end unge træer. Som Rinn slog fast: Der er derfor god grund til at hol­de mere på de ældre træer.