Grønt Miljø – 9, 2017

TERRORSIKRING. Til udemiljøets mange funktioner er der pludselig kommet endnu en. 4
INSTALLATIONER. Bor i veddet, og skån barken når træet skal bære platforme og baner. 10
STOCKHOLMERTRÆER. Makadam, biokul og masser af vand skaber powervækst. 16
BETONFLISER. Store formater og unikke løsninger hører til tidens belægningstendenser. 26
NIVEAUFRI. For énfamiliehuse kan niveaufri adgang etableres senere og kun til én indgang. 32

Hent pdf'en