Grønt Miljø – 10, 2017

BYTRÆSBUKET. Seminar om formbeskæring, træbiologi, tveger, vanding og elmevaccine 4
SPONTANT. I stedet for at plante, kan man satse på det der kommer af sig selv. 12
POLITIKERSTRIP. Nogle steder hænger plakaterne stadig, og deres strips kan kvæle træerne. 20
KLIMATILPASNING. Temadag om skybrudsplaner, planter i vejbede – og grønne merværdier. 26
JULETRÆET. Det kan skabe splid hvis man ikke er omhyggelig, men det ender lykkeligt. 48

Hent pdf'en