Grønt Miljø – 7, 2017

STAUDER. Blomstrende koncepter er genveje til billige, holdbare og gode bede. 4
TRÆPLEJE. Med trækmålinger kan man bedømme træers stabilitet, men tolkningen er svær. 8
MATADOR. I virkelighedens Korsbæk er grønne anlæg en succes trods vandalisme. 18
HAVE & LANDSKAB. Reportage, tendenser, produktnyt, innovationspris og årets bænk. 21-48
HAVHAVER. Man kan fjerne næringsstoffer fra havet, men fødevarepotentialet er småt. 50

Hent pdf'en