Grønt Miljø – 6, 2017

BEGRØNNINGSFAKTOR. Både bynaturens areal og kvalitet er med i et nyudviklet nøgletal. 4
VANDAFLEDNING. Driften af LAR-anlæg i grønne områder er en alvorlig udfordring.14
INVASIVE ARTER. Det er ikke let at hamle op med et problem der vokser hele tiden. 36
HAVE & LANDSKAB. Introduktion, kort og udstillerlister til fagets store udstilling. 43
BUSKE. 16 forskellige beplantninger viser hvordan vi kan folde et forsømt element ud i lyset. 60

Hent pdf'en