Grønt Miljø – 4, 2017

UDLICITERING. Vel skal det være bedst og billigst, men helst på den rigtige måde. 4
KLIMASIKRING. På få år er mentaliteten ændret. Vi oversvømmes af klimasikringsprojekter. 10
KORRUPTION. Alle østjyske anlægsgartnerfirmaer kunne sagsøge Aarhus Kommune. 20
BYTRÆER. TV-egen i Stockholm kastede lys over skismaet mellem bevarelse og sikkerhed. 26
PLANTEANVENDELSE. Dahlia er ved at få en ny ungdom i byens rum og grønne områder. 48

Hent pdf'en