Grønt Miljø – 3, 2017

ASKETOPTØRRE. Træerne kan leve fint med sygdommen i årevis, så hold igen med at fælde. 4
PLANTESKOLING. For at et anlæg skal være bæredygtigt, skal planterne også være det. 10
KÆMPESTEN. Alle elsker de små minibjerge, men alligevel bliver de bare sprængt. 14
VANDET FRA LANDET. Oversvømmelser fra åer og bagland kræver deres egne løsninger. 32
TRÆBESKYTTELSE. Modificering og imprægnering kan afløse traditionel trykimprægnering. 42

Hent pdf'en