Grønt Miljø 9 – 2018

GADEARBORET. Træer fra mange himmelstrøg har samlet sig i lunde i Oslos nye bydel. 4
SALTNING. Det miljøvenlige, dyre kaliumformiat giver mening hvor træer har høj prioritet. 10
FORTOVSTRÆER. Rødder der er i vejen, skal ikke bare fjernes hvis træerne skal bevares. 16
GRANULATSPRÆKKER. Jordløsning med trykluft relanceres med helt ændret perspektiv. 26
EUX. Den første anlægsgartner er igennem, men den lange skoleperiode er et problem. 38

Hent pdf'en