Grønt Miljø 7 – 2018

PARKDAGE. Visionære planer, byudviklingsprojekter og masser af vand i Høje-Taastrup. 4
FYR. En vidt forgrenet slægt af træer og buske med mange anvendelsesmuligheder. 18
TIVEDEN. Svensk nationalpark viser hvor vildt det kan være når naturen er i højsædet. 28
UNDER BROEN.  Udstillingen understregede en række nye tendenser i maskinudbuddet. 34
SPILDTID. Planlægning og fleksibilitet er altafgørende for at effektivisere arbejdet. 54

Hent pdf'en