Grønt Miljø – 5, 2016

MOUNTAINBIKE. Sådan bygger man MTB-spor og løser konflikter med andre gæster. 4
GRÆSBANER. Tag udgangspunkt i brugerne, jorden – og det kommende driftspersonale. 12
FLISEVIP. Variation i tykkelser og formater kan kræve at fliserne sættes som brosten. 18
VANDBALANCE. Med god kortlægning kan lokal afledning af regn også lykkes på ler. 26
PLAN & NATUR. En ny lille naturplan blev fulgt af en planlovaftale med flere lempelser. 54

Hent pdf'en