Grønt Miljø – 4, 2015

ANLÆGSGARTNERNORMER. Revideret regelopsamling med mange rettelser og tilføjelser. 4
KONKURRENCE. ‘Danmarks grimmeste have’ viste hvad der ses som grimt – og smukt. 14
ØKOSYSTEMTJENESTER. Det gratis værdisætningsprogram i-Tree har succes i USA. 24
VÆRDISÆTNING. VAT 03 og Alnarpmodellen til træer blev testet og evalueret. 26
VANDAFLEDNING. I et villakvarter skal 100.000 m3 vejvand uden om renseanlægget. 34

Hent pdf'en