Grønt Miljø 3 – 2019

Pladskamp. Vintermødet gav park- og naturforvalterne nye strategier og redskaber. 4
Park der Gärten. Tysk planteglæde, grundighed og leg inspirerer planteanvendelsen. 10
Buksbom. Nematoder og rodfiltsvamp sender Frederiksborg-parterrer til renovering. 16
Buskkvalitet. PartnerLandskab foreslår ny standard ligesom den om gadetræer. 28
Kirkegårde. De skal være attraktive og frodige, men også et sted hvor man kan sørge. 34

Hent pdf'en