Grønt Miljø – 3, 2014

BYENS GULV Belægninger er en meget stor del af faget, og for en sjælden gangs skyld blev der også talt om dem. Side 4

SKAB LIV I BYRUMMET Brug pengene til drift i byliv frem for smarte nøglefærdige anlæg, for så når man også de knap så aktive. Side 10

KIRKEGÅRDE I UDVIKLING Udviklingsplaner, driftsstyring, skovkirkegårde og historie – og indtryk fra kirkegårdskonferencen. Tema side 14-29

UD AF FULDMAGTENS GRÆNSELAND Flere kommuner dropper helt at arbejde for private selv om kommunalfuldmagten giver dem lidt lov. Side 32

Hent pdf'en