Grønt Miljø – 2, 2018

DÆKAFGRØDER De virker godt mod ukrudtet og man får frodighed og blomster oven i. 4
TERRORSIKRING Konferencen Byens Gulv satte en ny faglig udfordring i perspektiv. 10
DOMKIRKEPLADSEN Belægningen i Ribe fungerer, og byen har taget pladsen til sig. 18
PLANTESKOLER Der skal fokus på dansk planteproduktion og planteglæden skal fremmes. 30
SKILLS På uddannelsesshowet markerede DM i anlægsgartneri et generelt fagligt løft. 38

Hent pdf'en