Grønt Miljø – 2, 2015

BYENS GULV. Befæstelser skal kunne multitaske: bære, afvande, give liv og se godt ud. 4
OVERLEVELSE. Grøn arkitektur som er let at forstå, modstår bedst tidens tand. 12
ALLÉEN. Flot og sårbar er den, men der er mere robuste og flippede alternativer. 20
LEVENDE HEGN. Deres indre kan som nøddehegn skabe stier og sammenhængende rum. 24
SPRAWL. Urban sprawl har fået et provokerende landskabeligt modspil. 34

Hent pdf'en