Grønt Miljø – 10, 2014

STORMFALD, NYE ELM OG GAMLE ALLÉER Vi kan forebygge stormskader og bruge nye elmesorter og Grønt DNA-markører. Over 200 var til bytræseminar. Side 4

LANDSKABET EFTER GRUSET Grusgravning i 100 år har ændret et jævnt agerland til Hedeland Naturpark med bakker og rig natur. Side 14

STAUDERNE I VINDMØLLENS SKYGGE Lammefjorden Stauders konkurs skyldes ifølge ejeren en vindmøllepark der udhulede ejendommens værdi. Side 22

DET GAV KUN MENING FOR BANKEN LK Gruppens konkurs var ifølge ejeren en unødvendig afslutning som kun bankens egennytte er årsag til. Side 32

 

Hent pdf'en