Grønt Miljø 1 – 2019

REGNBED. Jo tørrere det er, desto bedre er det, og det skal man plante efter. 4
VEJPLANTNING. Vejdirektoratet har fået kritik af fældning og tynding, men svarer tilbage. 12
SKOVREJSNING. Efter 20-30 år er skove på landbrugsjord så småt ved at lokke floraen til. 20
FREDNING. To bøger fejrer jubilæum i et historisk lys der også breder sig ud over udemiljøet. 24
UDDANNELSE. Eud-uddannelsen driver med tiden, ud med sprøjten, ind med rørene. 30

Hent pdf'en