Grønt Miljø – 1, 2016

TRÆELSKERE. SLA bruger alle argumenterne for træer, men går gerne skævt til sagen. 4
UTØYA. Terroren har fået et mindested hvor ofrenes navne er skåret ind i stålet. 10
GRÆSSER. På kalkstabiliserede vejskråninger skal frøene tåle meget basisk jord. 18
UDLICITERING. Kommuner sparer 5-6% viser vej- og parkchefernes vurderinger. 24
UDDANNELSE. Praktikpladsproblemet løses bl.a. med bedre virksomhedskontakt. 2844

Hent pdf'en