Skodaffald

Et cigaretskod er en lille miljøbombe der ikke forsvinder af sig selv, så man skal få rygerne til at blive mere disciplinerede

Et lille skod spiller vel ingen rolle, tænker rygeren der lader skoddet falde på stedet. Men når de fleste rygere tænker sådan, kan det blive til et problem, skriver Kristin Pineda Svenske i Ute­miljö 4/2018.

I Sverige lader 3 ud af 4 rygere skod falde på jorden, belægningen eller græsset. Det bliver 1 milliard skod pr. år, cir­ka 100 pr. person. I Draken­bergparken i Stockholm målte man at der på én dag blev sendt 25.000 skod til jorden.

Ud over cigaretskod er der også problemer med pakninger, cellofan mv. Ja, målt stykvist er 70-80% af alt affald i det svenske bymiljø to­baks­re­lateret – inklusiv det affald der kommer af det store svenske forbrug af snus.

Masser af skodder på jorden ved indgangen til Rolighedsvej 23, Frederiksberg hvor bl.a. landskabsarkitektstuderende får sig en smøg.

Det ser ikke bare grimt ud. „Ligeså alvorlig er den miljøpåvirkning som cigaretresterne har. De filtre som beskytter rygeren mod at suge alt for meget gift ned i sig, fremstilles af kunstfiberen celluloseacetat der ikke kan brydes ned naturligt,“ skriver Kristin Pineda Svenske. Filtrene er også imprægneret med bl.a. tjære, arsen og kadmium, mens tobakken selv bidrager med den giftige nikotin.

„Hvert lille skod på jorden er altså en ganske lille miljøbom­be. I bedste fald samles den op af park- eller rengørings­med­arbejderen. I værste fald tager småbørn det i munden, mens hunde tykker på det, og duer æder det. Skoddene kan også ende i vandmiljøet og forgifte dyr og planter. Eller ende i af­løbsbrønde hvor giften lækker og spredes i naturen samtidig med at filtrene bidrager til at stoppe rørene,“ lyder det fra Svenske. Alligevel ender skoddet på jorden. Rygerne selv forklarer det tit med at der ikke er af­faldsbeholdere i nærheden. Det er åbenbart nok til at ophæve ry­gerens ansvar.

Kreative forslag

Problemet er internationalt. Og løsningsforslagene er kreative. Den hollandske virksomhed Crowded Cities har f.eks. planer om at træne de intelligente krager til at samle skod op og aflevere dem på rette sted mod at få en belønning i form af mad. Indiske Code betaler for indsamlede skod for at genbruge materialet til plast. Svenske Litterlott vil mærke hver skod med et lot­terinummer så alle skod der havner de rigtige steder deltager i en lodtrækning med symbolske pengepræmier.

Ifølge Stefan Risedahl fra Trafikkontoret i Göteborg er problemet med affald generelt mindsket de senere år, men der er kommet flere skod. De senere år har kommunen derfor satset på målrettede kampagner for at få rygerne til at ryge rigtigt. Gerne med smil på læben.

I fjor forsøgte man f.eks. at lokke rygerne til at bruge ny­op­satte orange askebægre og ligeså orange skilte hvor byens duer bad om hjælp til at stop­pe med at ryge. Det var en kombination der virkede. Et andet initiativ har været ‘fim­pomater’ (fimpar = skod). Her kan rygerne bruge skoddet til at stemme på forskelli­ge alternativer i stede for at smide det på jorden.

 Ingen diskretion

Selv om kritiske røster siger at den slags kampagner også kan opmuntre folk til at ryge, er det en international tendens at satse på synlighed når man vil have folk til smide affaldet i affaldsbeholderne. Og farver virker.

„I år har vi genlanceret en type askebæger som er tofar­vet og dermed mere synlig,“ siger salgschef Marie Drion fra det franske Rossignol. Hun giver ikke meget for de anbefalinger som man tit ser i mange kommuner og naturområder om at være diskret. Ifølge Drion skal askebæg­re være synlige og lettilgængelige, i hvert fald så længe ikke alle er omhyggelige med at få affaldet rette sted hen.

Kristin Pineda Svenske har selv fem tips til at forebygge skod. Saml op, for ét skod fører til flere. Informér og lok, gerne med smil på læben. Sæt askebeholdere op før indgangen til f.eks. en park for at signalere at det er røgfri zone. Og er rygning tilladt i et formelt anlæg, så sælg bærbare askebeholdere ved kassen eller butikken. sh

KILDE. Kristin Pineda Svenske (2018): En milliard fimpar slängs på marken varje år. Utemiljø 4/2018.

1Z0-241 certification exam HP2-K22 practice questions 1Z0-241 certification exam All E20-817 answer analysis went right, and HP2-K22 practice questions the 1Z0-241 certification exam groom lay snoring with 1Z0-241 certification exam his hand upon the golden saddle But when the son looked at the horse, he thought it 1Z0-241 certification exam a great pity to put the leathern HP2-K22 practice questions 1Z0-241 certification exam saddle upon exam I will give 70-385 questions pdf him 70-385 questions pdf the good one, HP2-K22 practice questions said he I am sure 70-385 questions pdf he 70-385 questions pdf deserves it As he took up E20-817 answer analysis the golden saddle the groom awoke and 1Z0-241 certification exam cried out so HP2-K22 practice questions loud, that E20-817 answer analysis all 70-385 questions pdf the 1Z0-241 certification exam HP2-K22 practice questions guards 1Z0-241 certification exam 1Z0-241 certification exam HP2-K22 practice questions ran in 1Z0-241 certification exam and took him prisoner, and in the 70-385 questions pdf morning he was HP2-K22 practice questions 70-385 questions pdf again brought before the court to be E20-817 answer analysis judged, and HP2-K22 practice questions was sentenced to die.

The ass placed himself upright on his E20-817 answer analysis E20-817 answer analysis hind legs, with his forefeet resting against HP2-K22 practice questions HP2-K22 practice questions the window the dog got upon his back the HP2-K22 practice questions cat scrambled up to the dog s shoulders, and the cock flew up and E20-817 answer analysis sat upon the cat s free E20-817 answer analysis dumps When all was ready a signal was given, E20-817 answer analysis and they began their music The E20-817 answer analysis ass brayed, 1Z0-241 certification exam the dog barked, the cat 1Z0-241 certification exam mewed, and the E20-817 answer analysis cock screamed and then they all broke through 1Z0-241 certification exam the window E20-817 answer analysis at once, and E20-817 answer analysis 1Z0-241 certification exam came tumbling into the room, amongst the broken glass, with a most HP2-K22 practice questions E20-817 answer analysis hideous clatter The robbers, who HP2-K22 practice questions 70-385 questions pdf 70-385 questions pdf had been HP2-K22 practice questions not a little frightened 1Z0-241 certification exam 70-385 questions pdf 70-385 questions pdf by the opening 70-385 questions pdf concert, had 70-385 questions pdf now no doubt that somefrightful 70-385 questions pdf hobgoblin had HP2-K22 practice questions broken in upon 70-385 questions pdf them, and scampered away as E20-817 answer analysis fast 70-385 questions pdf as they could The coast once clear, our travellers soon sat down and E20-817 answer analysis dispatched what the robbers had left, with as much eagerness as if they had not expected to eat again for a month.