Abonnement

Du skal da læse Grønt MIljø!

I hvert fald hvis du er anlægsgartner, landskabsarkitekt, have- og parkingeniør, skov- og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog, arbejder i en kommunal vej- og parkafdeling eller teknisk forvaltning, er brolægger, forstkandidat, certificeret træklatrer, hortonom eller bare interesseret i alt det, som byen og landskabet rummer, når du går ud af døren.

Bestil

Bestil abonnement ved at sende navn, adresse og telefonnummer på rs@teknovation.dk eller ved at ringe på tlf. 4613 9000 (Randi Salzwedell).

Pris

  • Et årsabonnement (8 numre) koster 360 kr. plus moms, i alt 450 kr.
  • Et årsabonnement (8 numre) for uddannelsessøgende koster 160 kr. plus moms, i alt 200,00 kr.
  • Kollektivt abonnement for en forening koster 240 kr. plus moms, i alt 300,00 kr. Det forudsætter en samlet fakturering én gang om året.

Udenlandske abonnenter

Abonnenter i udlandet betaler samme priser. Privatpersoner betaler også samme momssats som i Danmark jf. momsreglerne. For udenlandske virksomheder vil der som udgangspunkt også blive opkrævet moms, men firmaer bosiddende i udlandet kan dog fritages for dansk moms hvis de oplyser deres CVR/MOMS-nummer i udlandet.

Abonnementet kan følge kalenderåret eller et andet tidsrum hvis det ønskes. F.eks. er det relevant for studerende at følge skoleåret. Giv venligst besked om hvilken periode abonnementet skal dække.

Fornyelse

Når abonnementet er ved at udløbe fremsender vi automatisk regning for en nyt abonnement. Hvis der ikke indbetales inden for den fastsatte frist sender vi en rykker. Falder der fortsat ingen betaling sletter vi abonnementet. Vi modtager gerne besked om at et abonnement ønskes slettet, så vi ikke behøver at sende regning og rykker ud uden grund.

Medlemmer af Danske Anlægsgartnere får automatisk bladet gratis. Deres ansatte kan få bladet gratis ved henvendelse. Vi henstiller dog til at bladet kun uddeles til dem der har en reel interesse i at få det. Vi henstiller endvidere til at ændringer i modtagerkredsen blandt medarbejderne meddeles jævnligt, helst i form af en liste hvoraf det fremgår hvilke ændringer der har været siden sidst.

Husk at meddele ændringer

Ændringer af adresser m.v. meddeles rs@teknovation.dk eller på tlf. 4613 9000. I forbindelse med meddelelse om ændringer henstilles til at oplyse abonnementnummeret. Det er cifrene efter KHC trykt øverst på bladets bagside. Det kan enten være et 1-4 cifret tal eller et 8 cifret telefonnummer.