Telefon Have & Landskab

Telefon Have & Landskab 2016
Telefon Have & Landskab 2015
Medieinformation 2017

Telefonbogen udsendes til de deltagende foreninger og mange andre lige efter nytår. Telefonbogen er gratis og kan bestilles på sh@dag.dk ved at indsende navn, adresse og antal ønskede eksemplarer. Der sælges ikke adresser eller emails fra telefonbogen. Der henvises til de enkelte foreninger.

Hvad er Telefon Have & Landskab?
Telefon Have & Landskab udgives hvert år ved nytårstid. Det er en telefon- og adressebog med oversigter over grønne fagfolk, herunder landskabsarkitekter, stads- og kommunegartnere, anlægsgartnere, brolæggere, kirkegårdeledere, planteskoler m.v. Hertil kommer oversigter over relevante samarbejdspartnere og organisationer.
Telefonbogen udgives af Danske Anlægsgartnere i samarbejde med otte organisationer:

Danske Arkitektvirksomheder (Landskabsnetværket)
Danske Landskabsarkitekter
Park- og Naturforvalterne
Danske Anlægsgartnere
Brancheforening for Indendørs Beplantningsfirmaer
Brolæggerlauget
Dansk Træplejeforening
Danske Planteskoler

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere er trådt ud af samarbejdet fra og med 2007-udgaven.

Foreningernes godt 1300 medlemmer repræsenterer både det projekterende, rådgivende, udførende og forvaltende led. Også fagets leverandører er med for så vidt angår fagets særkende, planterne. Telefonbogen udsendes til alle organisationernes medlemmer og fungerer som et kontaktled mellem medlemmerne både inden for den enkelte organisation og på tværs af organisationerne.
Telefonbogen tjener endvidere til at profilere og markedsføre faget i fagets omverden. Bogen udsendes gratis til arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, landinspektørfirmaer, entreprenørfirmaer foruden en lang række samarbejdspartnere.

Telefon Have & Landskab blev udgivet første gang i 1990 og er med 2016-udgaven inde i sin 27. årgang. 2016-udgaven er trykt i et oplag på 4000. Den er på 188 sider og i A5-format. Layout, grafisk design og det meste af logistikken er udført af Kowsky/Nicoline Riis. Redaktør er Søren Holgersen mens annoncesalget er varetaget af Steen Lykke Madsen, Teknovation.

Annoncer: Steen Lykke Madsen. Teknovation, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf. 3035 7797. Tlf. 4613 9000. SL@teknovation.dk
Redaktion: Søren Holgersen. Tlf. 2065 1507. sh@dag.dk
Udgiver: Danske Anlægsgartnere (via ProVerte A/S), Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C. Tlf. 3386 0860.

Layout & opsætning: Kowsky, Nicoline Riis, Gl. Kongevej 103, 1. sal, 1850 Frederiksberg C. Tlf. 3816 2860. nicoline@kowsky.dk