Årets opgave. Særligt vandelementet, brostensmurene og beplantningen viste en højere sværhedsgrad. Ill.: Lars Bøjholm Jensen, Vilvorde.

Svær Skills – et skridt mod et højere niveau i faget

Igen var anlægsgartneri konkurrencefag ved DM i Skills. Som et generelt løft af faget var opgaven sværere i år end normalt

19-årige Jesper Frederiksen ved måske ikke at han er en del af det løft af hele an­lægs­gartnerfaget som branchens parter for tiden arbejde med. Han er bare glad for at han sammen med sin makker Peter Levin netop har vundet DM i Skills der blev afholdt i Herning i slutningen af januar.

Vinderne af DM i Skills for anlægsgartnere Jesper Frederiksen (tv) fra E. Stein Frandsen ApS og Peter Levin fra Svend Erik Lind A/S fejrer deres sejr foran det færdige anlæg. Foto: Jordbrugets Uddannelsescenter.

„Det gik supergodt. Vi vidste hvad vi skulle lave, så vi snakkede dårligt nok sammen. Vi var også færdige et stykke tid før fordi vi arbejdede i det rigti­ge tempo hele tiden. Men det var svært at få det vand til at løbe og få brostenene til at passe. Der var i hvert fald meget sorteringsarbejde,“ fortæller Jesper Frederiksen.

Roser til samarbejdet

Jesper er nu tilbage på Jord­brugets Uddannelsescenter i Beder før han senere skal tilbage til sit praktiksted, an­lægs­gartnervirksomheden E. Stein Frand­sen ApS i Odense. Her er indehaver Susanne Frandsen stolt af sin elev, så stolt at hun vil tage helt til Ungarn til september hvor Jesper Frederiksen og Peter Levin skal kæmpe i den internationale EuroSkills. Og hun kunne godt mærke at opgaven havde et højt niveau i år.

„Jeg synes at det var en udfordrende opgave. Både at få vandet til at løbe og få plads til pumpen, men det var godt nok også et puslespil at få stablet brosten op til en mur. Der var kamp til stregen, men alle hold var su­perdygtige og nåede det jo, så det tyder på at opgaven om­fangsmæssigt var god. Desuden var det rart at de fik lov til at arbejde med klinker og granitbrosten. De sidste to år har det jo ellers været sandsten,“ lyder det fra Susanne Frandsen som også har mange rosende ord til samarbejdet med Jesper Frederiksens ud­dannelsessted.

På Jordbrugets Uddannelsecenter (JU) er uddannelsesleder for anlægsgartnere og blomsterbindere Peder Glud klar til at gengælde tjenesten:

„Det er en fantastisk følelse, vi er på hele JU rigtig stolte af vores drenge. De rosende ord fra praktikstederne er jo vand på vores mølle, og det tjener som ros til hele vores organisation for det gode arbejde alle vores ansatte har gjort fra drengene startede og til nu. Personligt er jeg også meget stolt af rosen, men jeg er også nødt til at sende meget af rosen tilbage til praktikvirksom­hederne som har gjort et ufattelig flot stykke arbejde med Jesper og Peter i deres læretid,“ siger Peder Glud.

Er selv planteansvarlig

Danske Anlægsgartneres ud­dannelseskonsulent Annette Esbjerg Jensen bed især mær­ke i to ting på Skills: at an­lægs­gartnernes projekter og faget præsentere­de sig på bedste vis. Og at an­lægsgart­nernes opgave var mere udfordrende end tidligere år.

„Det var klart et sværere projekt, og det var jo helt bevidst. Arbejdsgruppen bag havde besluttet at niveauet skulle hæves. Både i Skills, men også i faget generelt. Det skal være sværere at få høj karakter og medalje. Derfor hænger Skills og svendeprøverne bed­re sammen nu. Svendeprøver­ne er jo lavet om så de er mere ens fra skole til skole og tager afsæt i projekter og kundeønsker fra en an­lægsgartners hverdag. Sådan var det også til Skills. En af de ting som gjorde årets opgave sværere, var planterne. De fik en plantesamling som de selv skulle udvælge og placere,“ fortæller Annette Esbjerg Jensen.

Årets opgave. Særligt vandelementet, brostensmurene og beplantningen viste en højere sværhedsgrad. Ill.: Lars Bøjholm Jensen, Vilvorde.
Årets opgave. Særligt vandelementet, brostensmurene og beplantningen viste en højere sværhedsgrad. Ill.: Lars Bøjholm Jensen, Vilvorde.

Manden bag opgaven til årets Skills var faglærer på Roskilde Tekniske Skole Vilvorde, Lars Bøjholm Jensen. Han påpeger at en svendeprøve tager væsentligt længere tid og er et større anlæg. Skills er mere komprimeret på alle måder, også helt konkret med blot 18 m2.   „Men det er rigtigt at der ligesom til svendeprøven er nogle rammer og noget frihed inden for disse rammer. Faget efterlyser jo dygtige medarbejdere, folk med håndelag, der kan håndtere forskelligartede opgaver, og her er Skills jo fantastisk til at prøve dem af. Og i år er første gang vi prøver at lade dem vælge deres an­lægs beplantning selv,“ fortæller Lars Bøjholm Jensen.

Han mener ikke at der er behov for at hæve sværhedsgra­den yderligere: „Ét hold var færdig lidt før tid. De fire andre nåede det lige i sidste øjeblik, så jeg synes ikke at det skal komprimeres yderligere. Desuden fungerer det også bedre i forhold til publikum hvis man til sidst kan vise fem færdige anlæg og ik­ke nogle stykker hvor det sejler lidt,“ siger Lars Bøjholm Jensen. Han håber til gengæld på at det højere niveau vil få Danmark helt til tops på medaljeskam­len når der skal kæmpes til EuroSkills til september. lt