Skovnatur som masseunderholdning

I 1970 tegnede kunstneren Max Peintner dette værk som vender det hele på hovedet og vækker tanker om alt fra underholdningsindustri til klodens fremtid. Tegningen er nu blevet til virkelighed.

Max Peint­ners futuristiske vision er virkeliggjort

Længe før nogen stillede spørgsmål ved rydningen af verdens skove, tegnede den futuristiske kunstner Max Peint­ner kunstværket ‘Die un­gebro­che­­ne Anziehungs­kraft der Natur’ – naturens uafbrud­te tiltræk­ningskraft. Her kan man se et skovparti vokse på et stadion fyldt med tilsku­e­re og omgivet af en industrialiseret dystopi af et byland­skab. Budskabet er enkelt, men formen overrumplende. Naturen er reduceret til underholdning man nøjes med at se på.

Modsat de fleste futuristiske kunstnere kom Max Peintner til at opleve sin vision blive virkelighed. Efter årtiers fascination lykkedes det den schweiziske kunstner Klaus Littmann at få støtte til at virkeliggøre konceptet. Fra 8. september og til 27. oktober i år kan man på Wörthersee Stadium i Kla­genfurt i Østrig opleve Litt­manns enorme kunstinstalla­tion ‘Die ungebrochene An­ziehungskraft der Natur’ hvor Peintners værk er opført. Her indgår 299 træer af 8 til 14 meters højde. Træerne omfatter 16 arter, foruden 14 andre arter til bunddække og bryn.

Med hjælp fra landskabsarkitektfirmaet Enea har kunstneren Klaus Littmann spændt 299 træer fast på grønsværen på Wörthersee Stadium for at virkeliggøre ‘Naturens uafbrudte tiltrækningskraft’. På billedet er tilskuerne ved at indfinde sig på Wörthersee Stadium. Den bundsolide, men ikke alt for hurtige stilkeg har gode kvaliteter som stopper foran mål, mens de hurtige piletræer nok er bedre på kanterne.

Landskabsarkitektfirmaet Enea står bag design og udvælgelsen af træarter hvor man har forsøgt at vise en eu­ropæisk blandingsskov. Træerne blev i planteskolen omplantet hvert 4. til 5. år for at være klar som element i en kunstinstallation. Efter den 27. oktober vil hele skoven blive genplantet ved universitet i Klagenfurt nær Wörthersee Stadium hvor der også vil blive lavet en træpavillon til ophold og hvor den lille skovs farveri­ge historie vil blive fortalt.

I anlægsfasen blev selve græsfladen først dækket med plastplader for at fordele trykket, hvorefter træerne blevkørt ind og plantet sådan at rodklumperne blev spændt fast til en trækonstruktion, som senere blev dækket af jord og tilplantet med skov­bundsurter.

De 16 træarter:
Abies alba, Acer campestre, Acer pla­tanoides, Acer pseudoplatanus, Alnus cordata, Betula pendula, Carpinus be­tulus, Fagus sylvatica, Fraxinus ex­celsior, Larix kaempferi, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Populus tremula, Quercus robur, Salix alba, Tilia tomen­tosa.

KILDE
Projektleder Maëlle Robertson.