Særtryk fra Grønt Miljø
Store træer til små kunder. 1,5 MB
I ti numre i 2013 og 2014 fortalte en artikelserie i Grønt Miljø om hvordan fagmanden kan vælge et træ til privathavekunden og fortælle kunden om plantning og pleje. Serien. der her er samlet, er baseret på interviews med direktør og indehaver af Sitas, Mimi Hvass, og landskabsarkitekt Viggo Folkmann. Teksten er af journalist Lars Thorsen. 16 sider.

Fra Block til Gehl. 4,5 MB
Gennem tre år fra 2010 til 2012 anmeldte Grønt Miljø 12 klassikere inden for fagbøger rettet mod anlægsgartneri og landskabsarkitektur. Ambitionen var at tolke deres betydning i dag. Nogle kan stadig læses med fagligt udbytte. Andre har højst historisk interesse. Af de 13 anmeldelser har Søren Holgersen skrevet de 11, mens Per Stahlschmidt står for den sidste.

Storkommunernes årti. 3,4 MB
Med kommunalreformen har de kommunale parkforvaltninger fået nye vilkår og nye udfordringer. Efter et par år er man klar til 10’erne. Med ti artikler og en opsamling har Grønt Miljø fra marts 2010 til februar 2011 taget den kommunale temperatur. Artiklerne bringes her samlet. Artiklerne er skrevet af Lars Thorsen.

Miljøvenlig brug af træ i have og landskab. 3,2 MB
Gennemgang af anvendelse af træ til småkonstruktioner i udemiljøet. Gennemgangen har særlig vægt på den konstruktive beskyttelse af træer så man undgår imprægnerede og behandlede træoverflader. Hæftet blev udgivet af Have & Landskabsrådet, og publiceret som en del af Grønt Miljø 5/2001. Hovedforfatter er Dorte Klarskov Petersen.

De grønne stjerneskud. 5,8 MB
Interview af ti anlægsgartnere i private anlægsgartnervirksomheder. Interviewene er lavet af Lars Thorsen og bragt i Grønt Miljø fra november 2008 til november 2009. Sigtet var at at komme ind under huden på et lille udsnit af de personer som har gjort sig bemærket i den grønne branche og er med til at drive den frem.
Vækstpunkter. 2,63 MB
Der bliver færre og færre planteskoler i Danmark, men faget er ikke under afvikling. Uden for dagspressens bevågenhed findes mange planteskoler der ikke bare overlever, men vokser. Arne Kronborg har besøgt nogle af dem i en artikelserie der blev bragt i Grønt Miljø fra maj 2008 til marts 2009. De gengives her med et let justeret layout.

Et godt tilbud. 0,58 MB
Seks elementer i tilbudskalkulation i anlægsgartneriet: timens pris, maskinens pris, dækningsbidrag og dækningsgrad, acontobegæringen. indeksreguleringen og akkordarbejdet. Særtrykket er sammensat af seks artikler af Henrik Ward Poulsen bragt i Grønt Miljø fra 2/2008 til 7/2008.
Læs vandet. 0,62 MB
Sammenfatning af Maja Nikolajews ph.d.-afhandling 'At læse vandet. Et redskab til analyse af vandkunst og fontæner’ fra Kunstakademiets Arkitektskole, 2003. Sammenfatningen er sammensat at to artikler fra Grønt Milj, 5/2007 og 10/2007.
Planter & Indeklima. 0,82 MB
Artikler fra Grønt Miljø 2/2004 på ialt 6 sider om planter og indeklima. Artiklerne er bl.a. baseret på Brancheforening for Indendørs Beplantningsfirmaers kursus 'Beplantnings betydning for indeklimaet' 5.2.04. herunder fysisk-kemiske forhold, allergi, lyd- og støvfiltrering og præsentation af indeplantningen i NCC's hovedsæde.
Golf i spil med naturen. 1,86 MB
Tema fra Grønt Miljø nr. 4/2003. Det 16 sider lange tema består af artikler baseret på indlæg fra konferencen ‘Placering af golfbaner i landskabet’ 27. marts 2003. Konferencen blev holdt af Have & Landskabsrådet der også bidrog til at realisere temaet i Grønt Miljø.

Skolenes uderum. 3,49 MB
Tema fra Grønt Miljø nr. 4/2002. Det 24 sider lange tema består af artikler baseret på indlæg fra Danske Anlægsgartneres konference ‘Skolernes fremtidige udearealer’ 19. marts 2002. Hertil kommer en artikel der opsamler forskning reletaret til emnet.

Trafik og etik - set med grønne øjne. 3,41 MB
Tema fra Grønt Miljø 2/2002. Det 24 sider lange tema består af artikler baseret på indlæg på konferencen af samme navn der blev holdt 21. februar 2002. Konferencen blev holdt af Have & Landskabsrådet der også bidrog til at realisere temaet i bladet.

Anlægsgartner i 100 år. 1,88 MB
Artikel fra Grønt Miljø 1/2002. Den 16 sider lange artikel handler om anlægsgartnerfagets historie og er skrevet i anledning af Danske Anlægsgartneres 100 års jubilæum og derfor med vægt på de private virksomheders historie.

Grønne byer - alsidige landskaber. 2,83 MB
Tema fra Grønt Miljø nr. 4/2001. Det 19 sider lange tema består af artikler baseret på indlæg fra konferencen ‘Grønne byer og alsidige landskaber’ 8. marts 2001. Konferencen blev holdt af Have & Landskabsrådet der også bidrog til at realisere temaet i Grønt Miljø.

Det sikre træ. 5,97 MB
Træplejekonsulent Stefan Ryes skrev fra 1992 til 1999 20 artikler om sit fagområde, træer og træpleje, til Grønt Miljø. Sigtet med det ny hæfte er - bedre sent end aldrig - at bidrage til et grundlag for at styrke fagligheden inden for Stefan Ryes emner. Det gælder ikke mindst bedømmelse af farlige træer og træers sundhed hvor hans viden endnu er relevant.
Jordbundsanalyse og gødningsplan. 2,53 MB
Sammenfatning af faglig viden omS jordbundsanalyse og gødningsplaner i grønne områder. Fra Gønt Miljø 2/1994.