Gamle normer
Plant & Plej
Plant&plej.
Plantgruppen udarbejdede i 1975 paradigmet 'Plant & Plej' der skulle være en tværfaglig aftale mellem fagets foreninger. En formel aftale blev det aldrig til, men grundlaget fejlede ikke noget og har siden været en almindeligt brugt reference selv om den også har en del alderstegn. Nu 30 år efter er den udsolgt, men kan ses her som pdf-fil. Læs her artikel om Plant & Plej.


Normer for anlægsgartnerarbejde
Man har her adgang til de anlægsgartnernormer m.v. der har været siden den første i1962. Undtaget er dem der nu gælder samt Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde fra 2006. Publikationerne foreligger som pdf-filer.

Normer og normalbetingelser for anlægsgartnerarbejde, 1962.
Almindelige betingelser for gartneriske vedligeholdelser..., 1962.
Normer og normalbetingelser for anlægsgartnerarbejde, 1968.
Almindelige betingelser for gartnerisk vedligeholdelse af private haver, 1968.
Normer for anlægsgartnerarbejde, 1974.
Normer for anlægsgartnerarbejde, 1979.
Normer for anlægsgartnerarbejde, 1986.
Pleje af grønne områder, 1989.
Normer for anlægsgartnerarbejde, 1992.
Pleje af grønne områder, 2000.
Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, 2005.

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, 2006.
Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, 2010.
Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, 2015 (gældende)
Pleje af grønne områder, 2016 (gældende)

Se her artikel om normerne.

Generel vejledning i plantning
Generel vejledning i plantning.
Forlaget Grønt Miljø udgav i 1984 ‘Generel vejledning i plantning‘ skrevet af ‘Plantgruppen’. Den lille bog har været udsolgt i flere år, og den har ikke været optrykt da væsentlige dele, bl.a. om driftmetoder, er forældet. En revision er droppet idet indholdet skal være en del af den hidtil udsatte lære- og håndbog ‘Jord og planter’ der er planlagt til at efterfølge ‘Befæstelser’. Vejledningen fra 1984 gengives her uden indholdsmæssige ændringer, men i en ny opsætning beregnet til prent i A4-format.