Naturens rigeste hotspots

Ny ph.d.-afhandling konkluderer, at de statslige naturområder med flest registrerede truede arter -ikke så overraskende – hænger sammen med steder hvor naturen har fået plads.

De steder hvor naturen har fået plads, er også de steder hvor der er flest truede plan­te- og dyrearter. Denne næp­pe overraskende sammenhæng bekræftes i en ny ph.d.-afhandling hvor Erik Buch­wald har kortlagt de truede arter i statens skove og naturområder og fundet frem til de mest artsrige hotspots. Og med det sigte at finde ud af hvor og hvordan man kan gø­re en effektiv indsats for at forhindre tabet af arter.  

Afhandlingen er udført for Naturstyrelsen og Københavns Universitet. Den bygger på 22 millioner observationer af alt hvad der kan krybe, flyve og gå i den danske natur. Derefter har Buchwald set på hvor der er observeret flest af de såkaldte 2020-måls-arter i de seneste tre årtier. Det er arter der er truede på nationalt, europæisk og globalt niveau, og som 192 lande, inklusiv Danmark, har forpligtet sig til at beskytte. Svampe og insekter udgør en meget væsentlig del af arterne hvilket skyldes at der findes suverænt flest arter inden for disse to grupper.

Nogle skove er ‘hotspots’ med mindst 100 af 2020-måls-arterne. De er alle mindst 538 hektar store, og flere er udlagt til urørt skov eller underlagt ekstra beskyttel­se. I de kommende år skal der på statens arealer udlægges yderligere 10.000 ha urørt løvsko­v og nåletræsplantage helt uden træproduktion, og 3.300 ha skov til biodiversi­tets­formål med nedsat træpro­duk­tion.

Tisvilde Hegn – helt i landets top med 192 truede arter.

„De statslige naturområder med flest registrerede truede arter hænger ikke så overraskende sammen med steder hvor naturen har fået plads. Alle steder har deres egne specialiteter, fra Møns blom­sterrigdom, over sommerfugle i Mols Bjerge til Jægersborg Dyrehaves ældgamle træer, der er guf for biller og svam­pe. De er alle et besøg værd – for både biologinørderne og den almindelige skovgæst,“ siger Erik Buchwald.

KILDER
Erik Buchwald, Jacob Heilmann-Clau­sen (2018): Muligheder på Natursty­relsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter. Ph.d. Københavns Universitet. Macroecology.ku.dk.
Rapporten er udarbejdet som led i Erhvervs-ph.d.-projektet ‘Analyse og prioritering af fremtidig indsats for biodiversitet – med særligt henblik på Naturstyrel­sens arealer’ 2015-2018.
Naturstyrelsen.dk 11.7.2018.