Kontakt
Redaktion
Søren Holgersen, redaktør
sh@dag.dk
Tlf. 2065 1507
Danske Anlægsgartnere, Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C

Lars Lindegaard Thorsen, journalist
LT@dag.dk
Tlf. 6116 9394


Annoncer
Teknovation ApS
Steen Lykke Madsen, annoncekonsulent

SL@b2b-press.dk
Tlf. 3035 7797

Bogholderi og fakturering
Merete Treffer. Tlf. 3263 0474. mt@dag.dk.
Danske Anlægsgartnere, Sankt Knuds Vej 25
, 1903 Frederiksberg C.

Abonnement & adresseændringer
Teknovation ApS
Tenna Palmberg
tp@teknovation.dk
Tlf. 4613 9000