Grøn træning hjælper krigsveteraner

Undervisning i grønne fag og friluftsliv giver krigsveteraner bedre hverdagstrivsel og fører dem  tættere på job eller uddannelse. Det viser i hvert fald det 10 uger lange pilotprojekt ‘Veteraner i det faggrønne’ med 12 krigsveteraner på Skovskolen i 2016. Og hvoraf de ti gennemførte.

Tidligere projekter viser at friluftsliv i naturen er en effektiv ramme for soldater der skal opbygge social, mental og fysisk sundhed. Her kan jobtræning også indgå som et nyt projekt viser. Og netop tilknytning til uddannelse eller arbejde var et stort ønske hos de fleste, skriver Niels Overgaard Blok i videnbladet ‘Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner’ fra Københavns Universitet.

Veteranerne fik 10 ugers undervisning på Skovskolen fra marts til juni 2016 inklusiv kost og logi for dem der ville. Til undervisningen hørte arbejde med motorsav og andre opgaver inden for skov- og naturdrift. I forløbet indgik også længerevarende friluftsture under primitive forhold og vejledning i friluftliv, vandring, kano, kajak o.l. På den måde blev tilegnelse af viden ifølge
Niels Blok koblet med rekreation og tid til refleksion.

Undervejs blev der foretaget observationer. Og før, under og et år efter projektet blev deltagerne interviewet ligesom de udfyldte spørgeskemaer 3 og 9 måneder efter projektet. Ud fra informationerne konkluderer Niels Blok at alle har styrket deres læring, dvs. tilegnet en personlig eller faglig viden eller kunnen der kan bruges i det fremtidige liv.

90% er styrket socialt. 80% har styrket deres hverdagstrivsel. Og 60% er kommet i arbejde, praktik, uddannelse eller på anden måde fået tilknytning til erhverv eller uddannelse.

Selv om det empiriske grundlag er smalt, og årsagssammenhængene er svære at isolere og beskrive, har Niels Overgaard Blok ‘en vis tryghed’ ved resultaterne. Han vurderer at den samme proces også kunne være en mulighed for andre målgrupper. De fleste soldater er stolte af deres tjeneste og føler sig styrket ved hjemkomsten, men nogle har svært ved at omstille sig fra krigens ‘battlemind’ og få hverdagslivet til at hænge sammen. De har ikke nødvendigvis en psykiatrisk diagnose, men for at få hjælp eller støtte skal der være en årsagsforklaring, og det er da som regel
posttraumatisk stress (PTSD).

PTSD er en usynlig lidelse hvor man genoplever skræmmende hændelser. Det kan give problemer med søvn, koncentration og humør og lede til social isolation, misbrug, depression, angst og brudte familieforhold. Veteranerne der deltog, havde alle en eller flere symptomer.

12 krigsveteraner med motorsave – i gang med ti-ugersprojektet. Foto: Niels Overgaard Blok.

De var 11 mænd og en kvinde, 26 til 58 år og med forskellig uddannelse og social baggrund. På ansøgningstidspunktet var ingen i gang med en uddannelse eller i arbejde på fuld tid. En feltundersøgelse, som Niels Overgaard Blok tidligere har stået for, viser at friluftsliv og natur gør noget særligt ved krigsveteraner. Det er ikke nogen mirakelkur, men giver mulighed for at lægge hverdagens problemer til side. Derfor er der potentiale i at bruge naturen og friluftslivet i projekter
der skal reintegrere veteraner socialt.

I de seneste 25 år har Danmark indsat større enheder af soldater i en mere direkte fredsskabende rolle end før. Der er derfor nu over 35.000 krigsveteraner. Det førte i 2010 til Danmarks første veteranpolitik hvor det bl.a. fremgår at veteranernes fysiske og mentale velbefindende er en vigtig samfundsmæssig opgave.

Niels Overgaard Blok er selv veteran fra Balkan i 1990’erne og 12 års tjeneste i hæren.

KILDER
Niels Overgaard Blok (2017): Undervisning i grønne fag kan gavne krigsveteraner. Videnblade Park og Landskab 12.00-26. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Niels Overgaard Blok (2017): Krigsveteraner trives godt med friluftsliv. Videnblade Park og Landskab 12.00-25. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Niels Overgaard Blok (2014): Ingen efterladt – et feltstudie i danske krigsveteraners friluftsliv. Speciale på Master i Friluftsliv, Københavns Universitet.