Den professionelle vildtblanding

1Z0-241 certification exam HP2-K22 practice questions 1Z0-241 certification exam All E20-817 answer analysis went right, and HP2-K22 practice questions the 1Z0-241 certification exam groom lay snoring with 1Z0-241 certification exam his hand upon the golden saddle But when the son looked at the horse, he thought it 1Z0-241 certification exam a great pity to put the leathern HP2-K22 practice questions 1Z0-241 certification exam saddle upon exam I will give 70-385 questions pdf him 70-385 questions pdf the good one, HP2-K22 practice questions said he I am sure 70-385 questions pdf he 70-385 questions pdf deserves it As he took up E20-817 answer analysis the golden saddle the groom awoke and 1Z0-241 certification exam cried out so HP2-K22 practice questions loud, that E20-817 answer analysis all 70-385 questions pdf the 1Z0-241 certification exam HP2-K22 practice questions guards 1Z0-241 certification exam 1Z0-241 certification exam HP2-K22 practice questions ran in 1Z0-241 certification exam and took him prisoner, and in the 70-385 questions pdf morning he was HP2-K22 practice questions 70-385 questions pdf again brought before the court to be E20-817 answer analysis judged, and HP2-K22 practice questions was sentenced to die.

The ass placed himself upright on his E20-817 answer analysis E20-817 answer analysis hind legs, with his forefeet resting against HP2-K22 practice questions HP2-K22 practice questions the window the dog got upon his back the HP2-K22 practice questions cat scrambled up to the dog s shoulders, and the cock flew up and E20-817 answer analysis sat upon the cat s free E20-817 answer analysis dumps When all was ready a signal was given, E20-817 answer analysis and they began their music The E20-817 answer analysis ass brayed, 1Z0-241 certification exam the dog barked, the cat 1Z0-241 certification exam mewed, and the E20-817 answer analysis cock screamed and then they all broke through 1Z0-241 certification exam the window E20-817 answer analysis at once, and E20-817 answer analysis 1Z0-241 certification exam came tumbling into the room, amongst the broken glass, with a most HP2-K22 practice questions E20-817 answer analysis hideous clatter The robbers, who HP2-K22 practice questions 70-385 questions pdf 70-385 questions pdf had been HP2-K22 practice questions not a little frightened 1Z0-241 certification exam 70-385 questions pdf 70-385 questions pdf by the opening 70-385 questions pdf concert, had 70-385 questions pdf now no doubt that somefrightful 70-385 questions pdf hobgoblin had HP2-K22 practice questions broken in upon 70-385 questions pdf them, and scampered away as E20-817 answer analysis fast 70-385 questions pdf as they could The coast once clear, our travellers soon sat down and E20-817 answer analysis dispatched what the robbers had left, with as much eagerness as if they had not expected to eat again for a month.

NY BOG: James Hitchmough bruger naturlige plantesamfund til at så urteagtige have- og parkbeplantninger i blomstrende blandinger der fungerer

At så blomsterrige frøblandin­ger med mere eller mindre vilde arter og blandinger kender vi godt, men slet ikke så godt som briten James Hitch­mough. Han bruger naturlige plantesamfund verden over som inspiration og videnkilde når han sammensætter sine egne frøblandinger. Resultatet er økologisk tilpasset, frodigt og blomstrende, men også noget fremmedartet som man f.eks. kan se det ved Londons OL-stadion.

Æstetikken kan diskuteres, men blomsterrigt og frodigt er det, bl.a. med de røde raketblomster, Kniphofia. Queen Elizabeth Olympic Park Stitches, anlagt i 2013. Billedet er fra året efter. Foto fra bogen.

Hitchmough (født 1956) er professor på De­part­ment of Landscape Archi­tecture på Sheffield University i England og ekspert i urteagtig vegetation. Han er på kort tid blevet en kendt foredragsholder i Skandinavien hvor hans idéer og viden om en økologisk og naturpræget havestil har mødt stor velvilje. Og hans bog fra sidste år ‘Sowing Beauty’ er værd at læse nærmere i. So­wing, fordi såningen er udgangspunktet hvad enten der er tale om stauder (der er mest anvendt), enårige, græsser, løgvækster eller vedplanter.  Hitchmough er ikke biologen der lader naturen selv om at udvikle et økologisk naturpræget anlæg. Han er havedyrkeren der gør hvad han kan for at få blomster, hurtigt og rigeligt, med mange farver og som afløser hinanden så blomsteringen bare fortsætter. Og som gerne er baseret på to eller tre lag som vi kender fra skovbevoksninger. Og tilpasset de lokale økologiske forhold. Det hele i en naturlig blanding der ligger langt fra den klassiske havetradition med arter i grupper og farveharmonier.

Arterne, deres sammensætning og dyrkning er baseret på plantesamfund han finder verden over. Han er international, ligeglad med hjemmehøren­de arter og eksoternes invasive risi­ko. Han bruger alt hvad der passer i forhold til jord og kli­ma på det aktuelle sted. Uanset om planterne er fra Kina, Nordamerika, Sydafrika eller England. Bare klima og jordbund matcher engelske forhold. Det kan en sydkinesisk provins i 3 km højde sagtens.

Bogen er fyldt med referencer til plantesamfund som man lade sig inspirere af, og der er masser af skemaer der anviser eksempler på hvilke planter der kan indgå. Man kan overføre et komplet plantesamfund til sit eget projekt eller stykke noget sammen. Men for at lykkes, skal der være økologisk match med bl.a. lys og fugt, de enkelte arter skal passe sammen og de skal tåle samme drift, f.eks. hø­slæt på et bestemt tidspunkt.

Det kræver sin gartner. Ale­ne at finde de rigtige frø og frøblandinger kan være et detektivarbejde, for på det kommercielle marked er frøkil­der­ne sjældent beskrevet særligt præcist. Det kan også være svært at vide hvilken jord planterne foretrækker, for i plan­telitteratu­ren er der en sejlivet tradition for kun at beskrive optimale dyrkningsforhold og generalisere for de enkelte slægter selv om der kan være meget stor forskel på arterne.

Har man fået lavet sin frø­blan­ding, skal man ikke bare drysse den ud. En intensiv dyrk­ningproces går nemlig i gang så de ønske­de planter kan vinde over ukrudtet. Jorden kultiveres og dækkes med sand. Senere skal man være parat til at van­de, gøde og bekæmpe ukrudt, men driften er dog immervæk billig sammenlignet med f.eks. staudebede.

Alpin vegetation i 4000 meters højde. En af Hitchmough mange inspirationskilder når han selv skal sammensætte arterne. Foto fra bogen.

Man skal tage højde for at kun nogle frø spirer. Der anføres anslagsprocen­ter lige fra under 10 til over 60. Tit mislykkes noget, men det bliver man klogere af. I hver af de 11 af­slutten­de eksempler diskuteres derfor også hvad der fungere­de og hvad ikke.

Men meget fungerer som eksemplerne viser. Der er fuldt drøn på blomsterne og farver­ne. Man kan til tider diskutere æstetikken, men også konstatere at Hitch­mough har udviklet den vilde frøblanding til et veldefineret professionelt element. Og princippet med at bruge naturlige plantesamfund som inspiration og viden­ba­se kan man i alle tilfæl­de bru­ge, også hvis man selv går efter andre udtryk. sh

KILDE:
James Hitchmough : Sowing Beauty. Designing Flowering Meadows from Seed. Timber Press 2017. 364 s. $40. Timberpress.com.