Brug ikke ulovlig jernvitriol mod mos

Miljøstyrelsen indleder kampagne for at stoppe ulovlig anvendelse

Jernvitriol og andre jernholdi­ge midler er kendt som midler der kan bekæmpe mos i bl.a. plæner. Jernvitriol er ferrosulfat, FeSO4. Men indtil for nylig var ingen af midlerne godkendt til formålet, men nu er et enkelt middel nyligt blevet tilladt.

Ifølge Miljøstyrel­sen kan de ulovligt anvendte midler være midler der markedsføres som mosmidler, og hvor eti­ket­ten og brugsanvisningen beskriver hvordan. Det kan også være midler som markedsføres som gødning selv om det reelle formål er at bekæmpe mos.

Miljøstyrel­sen har derfor i et brev af 17. januar 2018 til detailhandlere fastslået at midlerne skal være godkendt til formålet. Samtidig præciseres regler­ne til markedsføring af midlerne, og hvordan styrel­sen vil håndhæve reglerne.

„Miljøstyrelsen er bekendt med at jern(II)sulfat, herunder f.eks. jernvitriol, har flere forskellige anvendelser, herunder tilsætning til foder og som gødning. Men det er Miljø­sty­relsens vurdering at mindre pakninger med højt indhold af jern(II)sul­fat (herunder jernvitriol) markedsføres med henblik på mosbekæmpelse og ikke som hverken gødning, tilsætning til foder eller andet,“ hedder det fra styrelsen der bemærker at salget af pesticider godkendt til at bekæmpe mos er faldet markant over en årrække.

Miljøstyrelsens kemika­lie­in­spektion vil derfor gennemfø­re en tilsynskampagne og stoppe salget „hvis produkter der på etiketten indeholder anprisninger om mosbekæm­pelse fortsat markedsføres uden at være godkendt som plantebeskyttelsesmiddel,“ som det hedder i brevet til for­hand­lerne.“ Kampagnen starter 1. juni 2018 så man kan få forholdene i overensstemmel­se med reglerne inden.

Ifølge et mundtligt svar fra EU-kommissionen til Miljøsty­rel­sen bør myndigheden kræ­ve at der søges om en pesti­cid­god­kendelse til mosbe­kæm­pel­se af mos hvis mid­lets reelle anvendelse er at bekæmpe mos, eller hvis doseringen er så høj at formålet må være mos­bekæm­pelse. Til mosbekæm­pelse indeholder jernvitriol gerne omkring 21% jernsulfat mens jernvitriol til gødning er nede på 4-5%.

Frem af den smeltende sne dukker ikke blot vintergækkerne, men også en plæne der næsten kun er mos.

Til lovligt at bekæmpe mos har der hidtil været et enkelt andet mosmiddel på markedet. Det er Ecostyles Mosfri N Koncentrat med fedtsyren pelargonsyre som virksomt stof. Senest er ‘Trim Mod Mos Xtra’, som er ferrosulfat, godkendt af Miljøstyrelsen 7. marts, men de nærmere regler er endnu ikke oplyst.

Jernvitriol m.fl. defineres som pesticider, men det er ik­ke altid oplagt om midlet er et pesticid eller ej. Her træffes der i EU afgørelse fra sag til sag, oplyser Miljøsty­relsen. F.eks. er det besluttet at produktet MossKade ikke er et pesticid fordi effekten er rent fysisk. Det må altså gerne sælges uden pesticidgodkendelse, men er endnu ikke på det danske marked.