Beth Chatto og de naturalistiske beplantninger

Den 30.-31. august løb det første ‘Beth Chatto-symposium’ af stablen. Det som var tænkt som en fejring af Beth Chatto’s 95 års-fødselsdag, blev grundet hendes død i maj i stedet til et mindes­mær­ke for hende og en fejring af hendes indflydelse på flere generationers forståelse af hortikultur. Symposiet foregik på Essex University i Col­ches­ter. Her var samlet flere end 500 planteinteresserede fra over 26 lande.

Temaet var naturalistiske beplantninger i det 21. århundrede. Et yderst relevant tema i forlængelse af vores ekstremt varme sommer hvor vi fik en smag af konsekvenserne af fremtidens klima. Så hvordan skal vi sikre at vi får succes med vores beplantninger i fremtiden? Det var bl.a. et af spørgsmålene som en perlerække af talere, herunder planteskolefolk, havedesigne­re, landskabsarkitekter og videnskabsmænd fik lov at give deres bud på.

Naturalistisk design

Konferencen blev åbnet og lukket af James Hitchmough, professor i hortikultur og økologi Sheffields Universitets institut for landskabsarkitektur ved. James har i over 30 år forsket i naturlige beplantninger, og som nogle måske oplevede på Skovskolen til konferencen ‘Grønne Tage’ tidligere i år, er han generøs og lærerig i de oplysninger han deler.

Han lagde meget vægt på vigtigheden af økologiske værdier og funktioner i designede landskaber. Han gjorde det også klart at det vigtigste i designede landskaber er at skabe stabile og længerevarende beplantninger. Og det er direkte knyttet til biomassen da en tættere beplantning, både over og under jorden, er mere modstandsdygtig over for ukrudt.

Han gjorde det også klart at naturalistiske beplantninger ikke falder i alles smag. Og at det derfor er vigtigt at man kommunikerer ens ambition ud, både til bygherre og til alle involverede parter. En anden vigtig faktor er også at vege­tationsvalget matcher med de ressourcer der står til rådighed. Det gav selvfølgelig anledning til at der blev diskuteret hvordan man bedre kan sælge dis­se mere bæredygtige beplantninger. Vi vil klart anbefale dem som endnu ikke har læst hans bog ‘Sowing beauty’ at læse den. Her gennemgår han meget nøje sit arbejde, både det som gik godt, og det der var mindre heldigt.

Symposiets deltagere besøger Beth Chattos’ gravel garden der har en bund af sten og grus. Foto: Katharina Richter.

Allelopati

En anden interessant taler var planteskolemanden Olivier Filippi. Hans fokus er Middelhavet, og på trods af der ikke er mange middelhavsplanter man kan bruge under danske forhold, var hans fokus virkelig interessant. Både i kraft af at vi hyppigere vil opleve tørkeperioder som denne sommer, men også på grund af den videnskabelig gennemgang af mulighederne i planters allelo­patiske evner. Altså at nogle planter kan undertrykke andre planter med kemiske reaktioner. Det brugte Olivier i sine designs til at minimere ukrudtstrykket. Om dette kan lade sig gøre i Danmark, må komme an på en prøve.

Paneldebat

Hver dag blev afsluttet med en paneldebat mellem talerne. Det var en god måde på at åb­ne for nogle diskussioner om den naturalistiske beplantning. Den første dag omhandlede bl.a. temaet hjemmehørende kontra indførte arter. Dette tema kan, som de fleste ved, skille vandene, og i England giver emnet også anledning til heftig debat. Der var dog bred enighed om at vi bliver nødt til at se mod andre lande og deres flora, på trods af risikoen for at introducere invasive arter.

I forlængelse af det, blev der talt varmt for at støtte små planteskoler. Især fordi det ofte er disse der er med til at sikre de plantearter vi i fremtiden skal bruge for at få så stor succes med beplant­nin­gerne som muligt.

Beth Chattos have

Beth Chatto (1923-2018) var en foregangskvinde når det gjaldt naturalistisk beplantning. Trods hendes død står hendes have stadig lige flot øst for Colchester hvor symposiet forgik. Første aften sluttede vi i hendes have hvor der var rig mulighed for at blive inspireret af hendes ‘gravel garden’ som hun især i England er kendt for. Her har hun skabt en robust have som aldrig er blevet vandet.

Det afhænger selvfølgelig af de udvalgte planter, men meget af hemmeligheden ligger også i jorden, der består af grus og sand. Altså på mange måder ligesom Peter Korn arbejder med i Sverige. Og måske en ting man i langt højere grad skal begynde at tage seriøst i de urbane miljøer.

KONFERENCER I GRØNT MILJØ
Grønt Miljø dækker årligt cirka 10 af de vigtigste indenlandske konferencer. Det øvrige store konfe­ren­ceud­bud, også i udlandet, har Grønt Miljø ikke ressourcer til at dække, men af og til bringer vi reportager som den­ne for at give et indtryk af de mangfoldige muligheder.

Skribenter
Thomas Vejsnæs er landskabsarkitekt MDL og ansat hos SLA. Katharina Richter er landskabsarkitektstude­ren­de og praktikant hos SLA.

 

se & hør

Hele symposiet blev filmet og kan ses på bethchattosymposium.com.